Tuesday, January 16, 2007

Dana Kami Prihatin - Bantuan Mangsa Banjir Johor

Posted by jaLiey_M on 2007/1/16 13:48:46

Atas keprihatinan dan kesinambungan usaha2 LajnahKebajikan PAS Pusat membantu Perhubungan Johorkhususnya LKK Johor dalam menangani bencana banjir,satu Badan Bertindak Banjir Johor peringkat Pusattelah ditubuhkan pada hujung minggu lalu. Badan iniditubuhkan untuk menyelaras dan melicinkan usaha2menyalur bantuan ke Johor dan juga negeri2 lain jikabanjir merebakNamun begitu usaha2 bantuan telah bermula sejakgelombang pertama banjir dan penubuhan badan ini hanyauntuk 'merasmikan' gerak kerja sebelum ini.LKK Negeri2 telah diberi jadual waktu tersusun untukturun ke Johor bersama sukarelawan masing-masing dansumbangan material. Sumbangan berbentuk wang atau RM adalah keutamaanBBBJ, tetapi pelbagai sumbangan lain juga dialu2kanseperti peralatan tidor, makanan ringan, peralatanletrik kecil seperti periok nasi dan cerek air, tikar,air minuman, keperluan harian wanita dan lelaki,lampin dan susu bayi, beras dan makanan dalam tin danperalatan solat. Pakaian terpakai juga diperlukantetapi hendaklah yang terpilih dan telah diasing2kanantara pakain lelaki, wanita dan kanak-kanak. padamasa yang sama kita amat memerlukan sukarelawan yangmembawa bersama peralatan membersih, sukarelawan yangboleh memberi kaunseling dan tazkirah kepada mangsabanjir yang begitu trauma.Kenderaan yang digunakansebaiknya adalah Kenderaan pacuan 4 roda atau MPV.Sukarelawan diminta membawa makanan dan minuman yangmencukupi untuk kegunaan sendiri serta berada dalamkeadaan sihat, supaya dengan ini tidak menyusahkantuan rumah yang sudah sedia susahPusat pengumpulan barang adalah di Markaz Tarbiyah PASTaman Melewar Dana Kami Prihatin- bantuan mangsabanjirAtas keprihatinan dan kesinambungan usaha2 LajnahKebajikan PAS Pusat membantu Perhubungan Johorkhususnya LKK Johor dalam menangani bencana banjir,satu Badan Bertindak Banjir Johor telah ditubuhkanpada hujung minggu lalu. Badan ini ditubuhkan untukmenyelaras dan melicinkan usaha2 menyalur bantuan keJohor dan juga negeri2 lain jika banjir merebakNamun begitu usaha2 bantuan telah bermula sejakgelombang pertama banjir dan penubuhan badan ini hanyauntuk 'merasmikan' gerak kerja sebelum ini. LKKNegeri2 telah diberi jadual waktu tersusun untuk turunke Johor bersama sukarelawan masing-masing dansumbangan material. Sumbangan berbentuk wang atau RM adalah keutamaanBBBJ, tetapi pelbagai sumbangan lain juga dialu2kanseperti peralatan tidor, makanan ringan, peralatanletrik kecil seperti periok nasi dan cerek air, tikar,air minuman, keperluan harian wanita dan lelaki,lampin dan susu bayi, beras dan makanan dalam tinserta peralatan solat. Pakaian terpakai jugadiperlukan tetapi hendaklah yang terpilih dan telahdiasing2kan antara pakaian lelaki, wanita dankanak-kanak.Pada masa yang sama kita amat memerlukan sukarelawanyang membawa bersama peralatan membersih, sukarelawanyang boleh memberi kaunseling dan tazkirah kepadamangsa banjir yang begitu trauma, sukarelawan darikalangan doktor dan para medik. Kenderaan yangdigunakan sebaiknya adalah Kenderaan pacuan 4 rodaatau MPV. Sukarelawan diminta membawa makanan danminuman yang mencukupi untuk kegunaan sendiri sertaberada dalam keadaan sihat, supaya dengan ini tidakmenyusahkan tuan rumah yang sudah sedia susahPusat pengumpulan barang adalah di Markaz Tarbiyah PAS Taman Melewar Sumbangan RM boleh disalurkan terus ke akaun
DANA KAMI PRIHATIN, Bank Islam Taman Melawati12113010026150
Nombor perhubungan Puan Aliza 0123404120. 0192434120,Sdra Anis Sofian 0192357231,
Puan Marlina 0193886054

Semoga usaha kita yang ikhlas ini akan memberimunafaat kepada saudara-saudara kita yang ditimpabencana dan mendapar ganjaran dari Allah swt.

Dr Lo?lo bt Hj Mohamad Ghazali
Pengerusi Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan PASPusat

No comments: